Piggvar

Piggvar

Piggvar

Foto: BON APPETIT / NTB SCANPIX.

Oppbevaring

  Holdbarhet

   Dag(er), ved 3 - 4 ºC

  Opprinnelse

   Næringsinnhold

    PER 100G
    Kcal
    85
    Proteiner
    15.9
    Fett
    2.4
    Karbohydrater
    0

   Norsk sesong

    Piggvar er en flyndrefisk som tilhører varfamilien, og er flattrykt og nesten rund. Den forekommer fra fjæra og ned til cirka 80 meters dybde, og finnes ofte delvis nedgravd i bunnlaget på sand-, grus-, stein- eller bløtbunn. Piggvaren er mest aktiv om sommeren. Piggvaren er en rovfisk, som i voksen alder hovedsakelig lever av annen fisk og ulike krepsdyr. Hannen blir kjønnsmoden i treårsalderen, hunnen i fireårsalderen.