sardin

sardin

Foto: BON APPETIT / NTB SCANPIX.

Oppbevaring

  Holdbarhet

   Ukjent.

  Opprinnelse

   Nord-Europa

  Næringsinnhold

   PER 100G
   Kcal
   201
   Proteiner
   24.6
   Fett
   11.6
   Karbohydrater
   0

  Norsk sesong

   Sardin er en liten sildefisk som sjelden blir større enn 20 centimeter. Den lever i store stimer langs kysten av Europa, fra Portugal og opp til Nordsjøen. Sardinen er viktig for fisket i Sør-Europa der det årlig fanges 300-400 000 tonn. Mye av fangsten spises fersk, det aller meste brukes til hermetikk. I norske farvann finner du sjelden sardiner.  Sardinen likner litt på sild, men har 3-5 striper nederst på gjellelokket. Ryggen er grønnaktig i motsetning til silda, som er blå.   Sardiner svømmer gjerne på 25-55 meters dyp om dagen og litt grunnere om natta, men kan påtreffes helt ned til 100 meter. Den lever hovedsaklig av små planktonkreps, fiskeegg og -larver. I nord gyter den to ganger i året, om våren og høsten. Hunnene produserer 50 000-60 000 egg som de slipper ut i de frie vannmassane. Bestanden i Middelhavet kan gyte hele året.